SPDF i mark Lazournen Lafors Defans

Lafors Defans Pep Sesel (SPDF) yer ti selebre zot lazournen avek en parad militer, osi byen ki en seremoni pandan lekel plizyer zofisye sa lafors ti ganny promote lo bann nouvo ran tandis ki lezot in ganny rekonpanse pour zot long lannen servis.

Ti osi annan prezantasyon trofe ek sertifika avek bann ki’n pran par dan plizyer aktivite.Komandan an Sef SPDF, Prezidan Danny Faure, ti envite doner kot sa seremoni ki ti deroul kot baz Gard Lakot Ile Perseverance.

Apre ki i ti’n enspekte parad ki ti konpri trwa platoun ki reprezant sa trwa brans dan SPDF – Younit Lafors Spesyal, Gard Lakot ek Lafors Deler – Prezidan Faure ti konmans par prezant en rekonnesans spesyal a trwa zofisye SPDF ki’n pran zot retret i annan enpe letan apre ki zot in fer gran kontribisyon dan sa lafors pour plizyer lannen. Sa trwa zofisye retrete ti Mazor Margaret Louise, Serzan Jenna Ragain ki toulede ti zwenn SPDF ansanm a en tre zenn-az an 1979 ek Kaptenn David Plows.

Kat o zofisye – Kolonel Simon Dine, Kaptenn Alex Serret, WOII Jenna Volcy ek Serzan Jovette Bristol ki’n fer 40-an servis dan SPDF ti osi ganny prezante avek en meday pour zot long lannen servis.

Senk lezot zofisye ki’n fer 35-an servis e en lot senk ki’n fer 30-an servis zot osi zot ti resevwar zot meday avek Prezidan Faure.

Trwa Kaptenn in ganny promote pour vin Mazor e sa se Daniel Rosine sorti kot Gard Lakot, Allain Pierre sorti kot syez SPDF ek Hans Radegonde osi sorti kot Gard Lakot. Trez Lyetnan sorti dan diferan brans SPDF zot zot in ganny promote pour vin Kaptenn e trwa Segon Lyetnan in ganny promote pour zwenn ran Lyetnan.

Antretan plizyer zofisye SPDF ki resaman in pran par dan progranm televize Battle Feel ki ti fer an kolaborasyon avek SBC, ti osi resevwar trofe, sertifika ek lezot pri.

Letan i ti adres bann zofisye SPDF ek bann envite pour sa lokazyon, Sef Lafors Defans Kolonnel Clifford Roseline ti demann zot pour sezi sa lazournen pour osi reflesir lo SPDF konman en lorganizasyon; vwar son pase, retir leson lo sa plizyer lannen ki’n ekoule ek bann levennman ki’n pase.

“Nou rezouir le prezan e apresye sa lafors ki’n pran en nouvo souf pour vin enn ki pli modern, profesyonnel e pli adapte avek realite ozordi. En lafors defans ki pli focus ver son manda konstitisyonnel pour defann nou patri e asir sekirite nou pep san okenn faver, diskriminasyon, ras, kouler, lapartenans politik, relizye ou ot. Lape, sekirite ek stabilite Sesel ki egziste ozordi i nou sel priyorite e lefe ki sa i en realite ozordi, i rezilta nou bon travay ki zistifye nou legzistans,” Kolonnel Roseline in dir.

I ti osi koz lo bann restriktirasyon ki’n pran plas dan SPDF e felisit bann zenn determinen, angaze e lwayal ki pe monte pour pran larelev.

Kolonnel Roseline in osi lans lapel avek bann zenn zofisye dan SPDF pour met dekote tou bann form distraksyon e konsantre zot zefor dan bann bon pratik e pour sezi tou bann loportinite ki lafors i ofer zot pour zot devlopman personnel e profesyonnel.

I’n asir zot ki SPDF pou kontinyen met anplas bann striktir ek progranm neseser pour asir zot devlopman pour ki zot kapab pli byen desarz zot responsabilite nob avek en lespri kler, san problenm ek defi sosyal.

Apre bann seremoni ofisyel ek prezantasyon bann rekonpans, Prezidan Faure ti al pas en pti moman detant avek bann zofisye e enterakte avek zot.

Bann aktivite pour konmemor Lazournen Lafors Defans pou kontinyen pandan sa semenn.

Source: Seychelles Nation

Show More
Close
Close
X